Yoff Kau - BodyWorks Studio - Disclaimer

Disclaimer

Definities:

webpagina iedere webpagina van deze website.
gebruik raadplegen, lezen, bekijken, invullen, afdrukken, verzenden.
bezoeker de natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
inhoud teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- of videofragmenten en andere (web)objecten.
schade directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

 

Door de webpagina te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.

De BodyworksStudio website is met uiterste zorg samengesteld. De eigenaar zal de inhoud van de webpagina's regelmatig actualiseren en aan vullen. Doch kan de eigenaar niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, deugdelijkheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de inhoud van de web pagina's, noch of de inhoud geschikt is voor een bepaald doel. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde te wijzigen of te beëindigen. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina's.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de eigenaar de toegang tot de webpagina monitoren.

Het is de bezoeker niet toegestaan de informatie in welke vorm dan ook van deze website te verspreiden of verveelvoudigen, electronisch of mechanisch zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en het veranderen van de inhoud van de web pagina's van deze website of gebruik van deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en auteursrechten.

Op de BodyworksStudio website wordt doorverwezen naar andere websites. Voor de inhoud van die websites kan de eigenaar geen verantwoordelijkheid dragen.

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op deze website door middel van de op de site aanwezige webformulieren of het versturen van e-mail betreffende de BodyworksStudio website, gaat u er mee akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen in een database van de eigenaar. Privacy wordt door de eigenaar gerespecteerd.

Het Nederlands recht is van toepassing op de BodyworksStudio website.

© Copyright 2012 Yoff Kau